När ska det här ge resultat?

Bild för Tommy Pohjola

 Efter avslutad träning tar Jocke, Wilhelm och Gunnar av sig obligatorisk utrustning.

Blod, svett och dårar. Det är FCFC:s söndagsträningar i ett nötskal.

Karlarna, för det är tyvärr uteslutande karlar, i Effcee har under pågående säsong visat på tämligen stor aktivitet vad gäller Amazing Footy Practice på Väiski. Bollrullning har pågått sedan tidig sommar och pågår tills ”det är över”. Somliga är dock mera aktiva än andra. Av aktiva spelemän är det Petteri Behm som torde toppa anslutningsstatistiken tätt skuggad av Chrisse, Tommy, Jocke, Tomppi, Pale, Janne, Kasimir, Wilhelm, Viktor, Ruffe och Gunnerman. Också Oscar, Micha, Nysä och Nicke har deltagit.

Dessvärre har den kämpaglöd som kännetecknat bollrullningen inte riktigt burit frukt i matcherna. GM Pale Olin till exempel kan ha gjort flest kufiska mål på Väiski men nog är det väl fortfarande noll i måltabellen i division sju? Nå, det kan åtgärdas eftersom tre fittit viktiga matcher återstår. De spelas för övrigt fittit snart. Kolla Namnskriket.

Träningarna pågår året runt i alla väder och fortsätter alltid hemma i tamburen.