FCFC 30 år – Festtalet

 Tuborgare! Ungefär så började Boss Niklas Olin sitt tal på restaurang Fanny vid Bulevarden i Helsingfors…

… eller så inte. Men i alla fall så var det lördagen den 25 oktober 2014, cirka 30 år efter att mytomspunna FC Football Club gjorde sina första matcher mot Skatta Skins eller vem det nu var som vågade ställa upp. Det Olinska talet är 15 minuter långt och det är ju ungefär 13 minuter för mycket för klepparna. Men med så mycket smuts i kapsäcken går det inte att tala kortare eller fortare. Listen and learn, kids!